Cựu sinh viên

Cánh cổng Đại Việt luôn rộng mở, chào đón bạn sau khi tốt nghiệp
Nếu bạn tốt nghiệp , bạn là một phần không thể thiếu trong cộng đồng cựu sinh viên Đại Việt vững mạnh và đầy nhiệt huyết, nơi bạn sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê, tiến tới thành công nhanh hơn và tổ điểm thêm cho cuộc sống của bạn.Hãy tham gia cộng đồng để tham dự vào hàng loạt hội thảo đặc biệt dành cho cựu sinh viên, hội thảo chuyên đề với các chuyên gia đầu ngành, triển lãm, cơ hội giao lưu, các sự kiện xã hội và nhiều hoạt động đa dạng khác.Miễn phí hoàn toàn cho cựu sinh viên, bất kể bạn tốt nghiệp vào năm nào.

Hãy cập nhật thông tin của bạn để thắt chặt mối liên hệ. Bằng cách giữ liên lạc với Đại Việt

Các thông tin của bạn sẽ được bảo mật và không chia sẻ cho bất cứ bên thứ ba nào.

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về cộng đồng cựu sinh viên Đại Việt, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ thư điện tử: info@dvc.edu.vn.

As a prestigious assignment writing support with a ten year history and a huge convention professional writing services of producing tens of thousands of satisfied clients, have helped countless students and professionals using their faculty essays and other papers. Take the first step today!

XEM THÊM