CEO TRAVEL TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NHÀ HÀNG E-COFFEE VÂN ĐỒN

Chi tiết Chuyên mục: Được đăng ngày: 27 Tháng 05 2021

CEO TRAVEL TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NHÀ HÀNG E-COFFEE VÂN ĐỒN
  • 1. Quản lý Nhà hàng E-Coffee Vân Đồn
- Mức lương : 10-15 triệu
- Số lượng: 01
- Địa điểm làm việc: Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh.
- Mô tả công việc:
• Điều hành công việc kinh doanh của cửa hàng.
• Trực tiếp tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân viên.
• Quản lý, lên lịch cho từng vị trí tại cửa hàng và giám sát việc thực hiện.
• Quản lý tài chính của cửa hàng, các khoản thu chi của cửa hàng để đảm bảo chi phí giá vốn, chi phí vận hành, chi phí nhân sự theo chỉ tiêu.
• Quản lý việc xuất nhập tồn nguyên vật liệu hàng ngày.
• Quản lý tài sản, đảm bảo hình ảnh thương hiệu của quán và của Công ty.
• Báo cáo doanh thu hàng ngày và nộp doanh thu đúng hạn.
  • 2. Kế toán Nhà hàng E-Coffee Vân Đồn
- Mức lương: 7 triệu
- Số lượng: 01
- Địa điểm làm việc: Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh.
- Mô tả công việc:
• Trực tiếp thu ngân, xuất bill, thu tiền của khách.
• Kiểm soát các loại hóa đơn, tiếp nhận và kiểm tra chứng từ kế toán.
• Kiểm soát giá cả hàng hóa nhập vào.
• Định kỳ kiểm tra số lượng thực phẩm, nguyên vật liệu xuất nhập tồn trên giấy tờ và thực tế tại các cửa hàng.
• Quản lý định mức tồn kho.
• Quản lý Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ trong cửa hàng.
• Hạch toán khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ, chi phí liên quan khác.
• Lập các báo cáo liên quan theo quy định.
  • 3. Nhân viên pha chế
- Mức lương: 7-9 triệu
- Số lượng: 01
- Địa điểm làm việc: Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh.
- Mô tả công việc:
• Pha chế thức uống theo công thức sẵn có tại cửa hàng.
• Kiểm soát hàng hóa nguyên vật liệu tại quán.
• Tuận thủ các tiêu chuẩn về vệ sinh ATTP.
• Kiểm soát, bảo quản công cụ dụng cụ tại quán.
• Tuân thủ các nguyên tắc của nhà hàng, Công ty.
• Sẵn sàng hỗ trợ các công việc khác khi được yêu cầu
  • 4. Nhân viên phục vụ
- Mức lương: 4,5 triệu
- Số lượng: 03
- Làm việc theo ca
- Mô tả công việc
• Giới thiệu, tư vấn đồ ăn, đồ uống.
• Nhận order từ khách và chuyển đến các bộ phận liên quan.
• Kiểm tra đồ ăn, đồ uống trước khi phục vụ và trực tiếp phục vụ đồ cho khách.
• Set up, đảm bảo giữ vệ sinh khu vực làm việc.
• Thực hiện một số công việc theo yêu cầu quản lý nhà hàng.
 
Hồ sơ gửi về địa chỉ:
Email: hr@ceotravel.vn
Ms Lan Phương - 0973 076 103