Tin tức - Sự kiện

Trường Cao đẳng Đại Việt tổ chức Lễ phát động Hội thi Olympic “Ánh sáng soi đường” năm 2023
27/06/2023

Trường Cao đẳng Đại Việt tổ chức Lễ phát động Hội thi Olympic “Ánh sáng soi đường” năm 2023

Thực hiện công văn số 1540/SLĐTBXH – GDNN của Sở Lao động – Thương binh và xã hội Bắc Ninh về việc về việc tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V – năm 2023, ngày 27/6/2023, trường Cao đẳng Đại Việt đã tổ chức Lễ phát động hội thi với sự tham gia của thầy cô và sinh viên toàn trường.


Hội thi là hoạt động cụ thể, thiết thực của tuổi trẻ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”. Hội thi cũng nhằm mục đích tăng cường giáo dục những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lí tưởng cách mạng cho đoàn viên – sinh viên. Đồng thời, hội thi còn là cơ hội tạo điều kiện cho đoàn viên – sinh viên trường Cao đẳng Đại Việt có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.


Ngay sau phần Lễ phát động, các em sinh viên trường Cao đẳng Đại Việt đã được hướng dẫn các tài liệu tham khảo và cách thức đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến trên ứng dụng Sinh viên Việt Nam./

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *