Trường Cao đẳng Đại Việt mở thêm 2 mã ngành Điều dưỡng và ngành Dược năm học 2020 - 2021

Chi tiết Chuyên mục: Tin đào tạo Được đăng ngày: 19 Tháng 02 2020

Trường Cao đẳng Đại Việt mở thêm

2 mã ngành Điều dưỡng và ngành Dược năm học 2020 - 2021

Được sự cho phép của Bộ LĐTB&XH, Trường Cao đẳng Đại Việt mở thêm các ngành mới và bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2020 - 2021.

  1. Ngành Dược: 
  • Mã ngành: 6720201
  • Trình độ đào tạo: Cao đẳng

     2. Ngành Điều dưỡng:

  • Mã ngành: 6720301
  • Trình độ đào tạo: Cao đẳng

    3. Nhân viên chăm sóc:

  • Thời gian đào tạo: 3 tháng, 6 tháng
  • Trình độ đào tạo: Sơ cấp