Sinh viên hiện tại

Nếu bạn là sinh viên của Cao Đẳng Đại Việt, bạn có thể tham gia vào hệ thống mạng thông tin nội bộ của trường để cập nhật những thông tin mới nhất diễn ra cũng như kết nối đến các công cụ học thuật trực tuyến hữu ích. Nếu bạn muốn kể câu chuyện của bạn trên trang web chủ của trường, bạn có thể truy cập vào Diễn đàn

XEM THÊM