Khối ngành Kinh tế

Ngành tài chính – ngân hàng
22/03/2018

Ngành tài chính – ngân hàng

Tên ngành, nghề: Tài chính ngân hàng

Mã ngành, nghề: 6340202

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung   

Đào tạo cán bộ tài chính ngân hàng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khỏe tốt; vận dụng kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ tài chính, ngân hàng; có đủ khả năng giải quyết những vấn đề về chuyên môn tài chính, ngân hàng và tổ chức công tác nghiệp vụ tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường và xu thế hội nhập. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp và các quỹ tín dụng.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức

 • Có hiểu biết một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.;
 • Phân tích được các nghiệp vụ về tài chính – ngân hàng như tài chính doanh nghiệp, tài chính công, tiền tệ và chính sách tiền tệ, tín dụng, nghiệp vụ ngân hàng thương mại và quản trị ngân hàng thương mại, nghiệp vụ ngân hàng trung ương, thanh toán quốc tế, định giá tài sản, thẩm định dự án, thị trường chứng khoán, kinh doanh ngoại hối, công việc chuyên môn tương ứng với các vị trí công việc cụ thể.
 • Vận dụng được luật tài chính – ngân hàng, Luật kế toán;
 • Phân tích được năng lực tài chính của khách hàng; báo cáo tài chính của ngân hàng, kho bạc, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp;
 • Vận dụng được chế độ kế toán ngân hàng thương mại hiện hành vào công tác kế toán trong các ngân hàng .
 • Vận dụng được chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp hiện hành vào làm công việc kế toán trong các doanh nghiệp.

1.2.2. Kỹ năng

 • Thực hiện được các nghiệp vụ của ngân hàng, tổ chức tín dụng như huy động vốn, cho vay, thanh toán và nghiệp vụ kho bạc;
 • Phân tích được báo cáo tài chính của doanh nghiệp, có kỹ năng tổ chức, thiết lập, thẩm định và quản lý dự án đầu tư với qui mô vừa và nhỏ;
 • Làm được các phần hành kế toán ngân hàng như: việc lập chứng từ gốc, ghi sổ  kế toán và lập báo cáo tài chính trong các ngân hàng thương mại theo đúng chế độ hiện hành.
 • Lập và phân tích được kế hoạch tài chính doanh nghiệp.
 • Làm được các phần hành kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
 • Tiếng Anh đạt trình độ Bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam ;
 • Tin học đạt trình độ Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản;

1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

 • Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của đơn vị;
 • Có ý thức tổ chức kỷ luật, có thái độ làm việc nghiêm túc, phối hợp với nhau trong chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
 • Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;
 • Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
 • Tuân thủ chế độ chính sách về tài chính, kế toán, ngân hàng hiện hành;
 • Cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các công việc kế toán, tài chính, tín dụng ngân hàng trong các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp sản xuất.

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC

 • Số lượng môn học, mô đun: 25 môn, mô đun
 • Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 80 tín chỉ
 • Khối lượng các môn học chung, đại cương: 435 giờ
 • Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.710 giờ
 • Khối lượng lý thuyết: 472 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.673 giờ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *