Khối ngành Y - Dược

Ngành Dược
22/03/2018

Ngành Dược

Tên ngành, nghề: Dược

Mã ngành, nghề: 6720201

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo:  Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương

Thời gian đào tạo: 3 năm  (Tổng số tín chỉ: 112 )

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Dược sĩ trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về dược để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức

 • Tư vấn và hướng dẫn được cho cộng đồng về sử dụng thuốc hợp lý, an toàn hiệu quả.
 • Biết cách triển khai thực hiện các văn bản pháp quy về dược và kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó.
 • Tham gia, thực hành tốt trong các lĩnh vực: sản xuất, đảm bảo chất lượng, tồn trữ, cung ứng và tư vấn sử dụng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Tham gia vào các hoạt động khoa học công nghệ trong các lĩnh vực trên.
 • Triển khai kế hoạch về công tác dược trong các cơ sở Y tế, cộng đồng và các chương trình Y tế quốc gia.
 • Cùng tham gia thu thập, tổng hợp, đánh giá và phổ biến được các thông tin liên quan đến thuốc và sức khỏe.
 • Sản xuất và phát triển thuốc (tham gia tổ chức và sản xuất được một số thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng).
 • Quản lý và kinh tế dược (thực hiện được các phương pháp, các chức năng quản lý và kinh tế dược trong lựa chọn, mua sắm, phân phối, sử dụng thuốc và các dịch vụ Y tế phù hợp với từng địa phương, đơn vị).
 • Tham gia xây dựng tiêu chuẩn chất lượng và thực hiện các phương pháp kiểm nghiệm.
 • Dược liệu: phân biệt, chế biến, sản xuất, tư vấn và hướng dẫn sử dụng được một số dược liệu và chế phẩm có nguồn gốc dược liệu).

1.2.2. Kỹ năng

 • Có khả năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận phục vụ trong công tác nghề nghiệp.
 • Có khả năng tổ chức và làm việc theo nhóm, hợp tác tốt với các thành viên khác trong nhóm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
 • Có thể hướng dẫn về chuyên môn cho cán bộ dược có trình độ thấp hơn.
 • Tích cực rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được phân công.

1.2.3. Thái độ

 • Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân;
 • Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;
 • Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên;
 • Coi trọng kết hợp y – dư­ợc học hiện đại với y – d­ược học cổ truyền.
 • Luôn cố gắng học tập vươn lên để nâng cao trình độ chuyên môn.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

 • Đảm nhiệm các vị trí công tác Dược tại:
 • Các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược
 • Cơ sở khám chữa bệnh.
 • Công ty sản xuất kinh doanh (sản xuất và cung ứng thuốc), Nhà thuốc, quầy thuốc.
 • Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm,
 • Đơn vị đào tạo và nghiên cứu chuyên môn Y dược
 • Và các cơ sở y tế khác có liên quan đến ngành dược thuộc công lập và ngoài công lập có yêu cầu sử dụng dược sĩ trình độ cao đẳng

2. KHỐI LƯỢNG VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC

 • Số lượng môn học, mô đun: 35
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 112 Tín chỉ
 • Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ ( 19 Tín chỉ)
 • Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2235 giờ (93 Tín chỉ)
 • Khối lượng lý thuyết: 902 giờ (chiếm 33,8 %); Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1660 giờ (chiếm 66,2%).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *