Khoa điều dưỡng

Mã ngành, nghề:  6720301

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: Từ 2 – 3 năm

 

Điều dưỡng là gì?

Điều dưỡng là một nghề nghiệp độc lập trong hệ thống y tế thực hiện nhiệm vụ cung cấp  các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Cụ thể, các điều dưỡng viên (người làm nghề điều dưỡng) phụ trách chăm sóc sức khỏe, kiếm tra tình trạng bệnh nhân và các công việc khác để phục vụ cho quá trình từ chăm sóc sức khỏe ban đầu đến phục hồi, trị liệu cho bệnh nhân.

Mục tiêu đào tạo.

  • Trang bị kiến thức nền tảng , chuyên sâu về khoa học xã hội, khoa học sức khỏe, khoa học điều dưỡng; khả năng phân tích và áp dụng nguyên lý điều dưỡng, chẩn đoán điều dưỡng, quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản , kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa; các biện phap duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo về, chăm sóc, nâng cao khỏe con người.
  • Bên cạnh đó, sinh viên được đào tạo chuyên sâu kỹ năng thực hành, chăm sóc người bệnh, kỹ năng tổ chức quản lý điều dưỡng, và được rèn luyện nghiêm túc về thái độ làm việc đàm bảo hành nghề theo đúng ý đức và đạo đức nghề nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp.

Tốt nghiệp ngành Điều dưỡng sinh viên có thể làm việc ở các vị trí như:

  • Điều dưỡng viên tại các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, cơ sở chăm sóc sức khỏe từ Trung ương  đến cơ sở, của Nhà nước và tư nhân
  • Trở thành điều dưỡng trưởng thực hiện vai trò quản lý chăm sóc và tham gia xây dựng các chính sách liên quan đến công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh
  • Tự mở các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tư vấn sức khỏe
  • Giảng dạy, nghiên cứu tại các đơn vị  y tế, đơn vị giáo dục về khoa học sức khỏe  và điều dưỡng
  • Được tham gia học tập và làm việc với các chương trình của tập đoàn CEO như tham gia làm điều dưỡng viên tại các nước Nhật Bản, Đức hoặc làm việc tại các trung tâm dưỡng lão của tập đoàn tại Việt Nam

Khối lượng kiến thức và thời gian khoá học

– Số lượng môn học, mô đun: 41

– Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khoá học: 108 tín chỉ

– Khối lượng các môn học chung/đại cương: 19 tín chỉ / 435 giờ

– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:

+ Khối lượng lý thuyết: 858 giờ.

+ Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1731 giờ

XEM THÊM