Hội đồng quản trị

Ths. Đoàn Văn Bình

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh năm: 1971

Trình độ chuyên môn:
– Thạc sĩ Luật (ĐH Luật Hà Nội)
– Cử nhân Kinh tế (ĐH Kinh tế Quốc dân)
– Cử nhân Ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Nga (ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, nay là ĐH Hà Nội)

Là người sáng lập, định hướng, đưa ra chiến lược và mục tiêu phát triển cho Tập đoàn CEO.

Ths.Phạm Thị Mai Lan

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh năm: 1973

Trình độ chuyên môn:
– Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (ĐH Kinh tế Quốc dân)
– Cử nhân Kinh tế (Học viện Tài chính)
– Cử nhân Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, nay là ĐH Hà Nội)

Là thành viên chủ chốt, gia nhập Tập đoàn CEO từ năm 2008.

Đoàn Văn Minh

Ủy Viên Hội đồng quản trị

Sinh năm: 1976

Trình độ chuyên môn:

– Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh