Ban lãnh đạo

Phát triển và thành công của Cao Đẳng Đại Việt

Trường Cao Đẳng Đại Việt là trường cao đẳng đào tạo đa lĩnh vực, đa ngành, đa cấp và đa hệ với phương châm đào tạo theo yêu cầu của xã hội để cung cấp nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới đất nước.

XEM THÊM