Thông báo nghỉ tết Dương lịch năm 2020

Phòng Tổ chức Hành chính thông báo nghỉ tết dương lịch 2020 như sau: Thời gian nghỉ 01 ngày, thứ Tư ngày 01/01/2020. Các bộ phận chủ động giải quyết công việc hợp lý, vị trí làm việc thực hiện chế độ 5S. Trân trọng thông báo!

                                                    TRƯỞNG PHÒNG TC - HC

                                                          (Đã ký)