Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2011-2012

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Đại Việt thông báo lịch thi lại của các lớp, các khóa của năm học 2011 - 2012 như sau:

Sinh viên tải về xem  tại đây