Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2012-2013

Chi tiết Chuyên mục: Được đăng ngày: 12 Tháng 05 2019

Phòng đào tạo trường cao đẳng Đại Viêt thông báo thời khóa biểu học kỳ II năm học 2012 - 2013 của khóa 04 và khóa 03 như sau:

 Sinh viên khóa 04 tải về xem chi tiết của từng lớp  tại đây

Sinh viên khóa 03 tải về xem chi tiết của từng lớp tại đây