Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014

Chi tiết Chuyên mục: Được đăng ngày: 12 Tháng 05 2019

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Đại Việt thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013 - 2014 như sau:

  • Hệ Cao đẳng chính quy khóa 03:
    • Sinh viên khóa 03 xem chi tiết theo lớp tại đây
  • Hệ Cao đẳng và Cao đẳng liên thông (TC) chính quy khóa 04:
    • Sinh viên khóa 04 xem chi tiết theo lớp tại đây
  • Lịch học môn Tiếng anh với Giáo viên nước ngoài xem tại đây
  • Danh sách các môn học của học kỳ 1 năm học 2013 - 2014 xem tại đây