Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2012-2013

Chi tiết Chuyên mục: Được đăng ngày: 12 Tháng 05 2019

Phòng đào tạo trường Cao đẳng Đại Việt thông báo thời khóa biểu học kỳ 1năm học 2012 - 2013 như sau:

Sinh viên khóa 02 xem  tại đây

Sinh viên khóa 03 xem  tại đây

Sinh viên khóa 02 hệ Trung cấp kế toán xem  tại đây

Lịch học môn Tin, Anh và Giáo dục thể chất xem  tại đây

Chú ý: các sinh viên tải file xls về xem cụ thể từng lớp!