Thời khóa biểu học kỳ 1 khóa 03 năm học 2011-2012

Chi tiết Chuyên mục: Được đăng ngày: 12 Tháng 05 2019

Phòng Đào tạo trường thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 dành cho khóa 03 năm học 2011 - 2012 như sau:

- Khoa Tài chính - Ngân hàng: Tải về

- Khoa Quản trị kinh doanh:  Tải về

- Khoa Kế toán:  Tải về

- Lớp Cao đẳng liên thông (TCCN): Tải về

- Lịch học môn Tiếng Anh và Tin học:  Tải về