Lịch học tiếng anh và danh sách lơp học tiếng anh giáo viên nước ngoài

Chi tiết Chuyên mục: Được đăng ngày: 12 Tháng 05 2019

Phòng đào tạo trường thông báo lịch học tiếng anh khóa 3 như sau:

Các em sinh viên tải về xem chi tiết tại đây.

Chú ý: Sinh viên xem lịch học của lớp mình theo từng Sheet của file Excel

Danh sách lớp học tiếng anh của giảng viên nước ngoài:

Sinh viên tải về xem chi tiết từng lớp tại đây

Chú ý: Danh sách mỗi lớp nằm trên mỗi Sheet của file Excel vậy sinh viên chọn Sheet lớp để biết mình ở lớp nào.