linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Kế hoạch hoạt động Đội thanh niên tình nguyện và xung kích

Thứ ba, 16 Tháng 7 2019 00:11

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT

CLB THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN & XUNG KÍCH

 

 

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

CỦA CLB THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN & XUNG KÍCH NĂM 2011

Quy chế TNTN

Thứ ba, 16 Tháng 7 2019 00:11

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT

CLB THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN & XUNG KÍCH

 

 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CLB THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN VÀ XUNG KÍCH

Ban hành kèm theo Quyết định số: 01 / QĐ - ĐTN ngày 18 tháng 6 năm 2011 của Ban thường vụ Đoàn trường

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký