linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Kết quả học tập

Kết quả học tập HK 1 khóa 3 và khóa 4 năm học 2013-2014

Thứ hai, 15 Tháng 7 2019 23:57

Phòng đào tạo Trường Cao đẳng Đại Việt thông báo kết quả học tập HK1 khóa 3 và khóa 4 như sau:

Kết quả học tập khóa 03 và khóa 04

Thứ hai, 15 Tháng 7 2019 23:57

Phòng Đào tạo thông báo điểm tổng kết của các em sinh viên khóa 03 và khóa 04 như sau:

Khóa 03 xem chi tiết tại đây

Khóa 04 xem chi tiết tại đây

Mọi thắc mắc về điểm sinh viên đến tại phòng đào tạo để được giải đáp.

Kết quả học tập toàn khóa II

Thứ hai, 15 Tháng 7 2019 23:57

Phòng đào tạo trường Cao đẳng Đại Việt thông báo kết quả học tập toàn khóa II.

Lớp Trung cấp kế toán xem chi tiết tại đây

Lớp KT02A-B-C-D xem chi tiết tại đây

Lớp QTKD02A-B xem chi tiết tại đây

Lớp TCNH 02A-B-C-D xem chi tiết tại đây

Kết quả học tập toàn khóa

Thứ hai, 15 Tháng 7 2019 23:57

Phòng đào tạo thông báo kết quả học tập toàn khóa của sinh viên các khóa 02 và 03 hệ cao đẳng chính quy và khóa 02 hệ trung cấp chuyên nghiệp như sau:

  • Khóa 02 hệ cao đẳng chính quy

Khoa Kế toán tải về tại đây

Khoa Quản trị kinh doanh tải về tại đây

Khoa Tài chính - Ngân hàng tải về tại đây

  • Khóa 03 hệ cao đẳng chính quy

 

Khoa Kế toán tải về tại đây

Khoa Quản trị kinh doanh tải về tại đây

Khoa Tài chính - Ngân hàng tải về tại đây

  • Khóa 02 hệ trung cấp chuyên nghiệp

Khoa kế toán tải về tại đây

Kết quả học tập khóa 1 hệ CĐ và TC

Thứ hai, 15 Tháng 7 2019 23:57

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Đại Việt thông báo toàn bộ kết quả học tập của các sinh viên khóa 01 hệ Cao đẳng & Hệ trung cấp như sau:

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký