linh tây tower

 1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

Thứ ba, 16 Tháng 7 2019 00:49

Phòng đào tạo thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 như sau:

Khóa 05 xem chi tiết tại đây

Khóa 06 xem chi tiết tại đây

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2013-2014

Thứ ba, 16 Tháng 7 2019 00:49

Phòng đào tạo thông báo thời khóa biểu học kỳ II năm học 2013-2014:

Sinh viên xem chi tiết tại đây:

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014

Thứ ba, 16 Tháng 7 2019 00:49

Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Đại Việt thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013 - 2014 như sau:

 • Hệ Cao đẳng chính quy khóa 03:
  • Sinh viên khóa 03 xem chi tiết theo lớp tại đây
 • Hệ Cao đẳng và Cao đẳng liên thông (TC) chính quy khóa 04:
  • Sinh viên khóa 04 xem chi tiết theo lớp tại đây
 • Lịch học môn Tiếng anh với Giáo viên nước ngoài xem tại đây
 • Danh sách các môn học của học kỳ 1 năm học 2013 - 2014 xem tại đây

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2012-2013

Thứ ba, 16 Tháng 7 2019 00:49

Phòng đào tạo trường cao đẳng Đại Viêt thông báo thời khóa biểu học kỳ II năm học 2012 - 2013 của khóa 04 và khóa 03 như sau:

 Sinh viên khóa 04 tải về xem chi tiết của từng lớp  tại đây

Sinh viên khóa 03 tải về xem chi tiết của từng lớp tại đây

Lịch học tiếng anh và danh sách lơp học tiếng anh giáo viên nước ngoài

Thứ ba, 16 Tháng 7 2019 00:49

Phòng đào tạo trường thông báo lịch học tiếng anh khóa 3 như sau:

Các em sinh viên tải về xem chi tiết tại đây.

Chú ý: Sinh viên xem lịch học của lớp mình theo từng Sheet của file Excel

Danh sách lớp học tiếng anh của giảng viên nước ngoài:

Sinh viên tải về xem chi tiết từng lớp tại đây

Chú ý: Danh sách mỗi lớp nằm trên mỗi Sheet của file Excel vậy sinh viên chọn Sheet lớp để biết mình ở lớp nào.

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký