linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Thông báo

Thông báo sanh sách sinh viên nợ môn Soạn thảo văn bản

Thứ hai, 24 Tháng 6 2019 12:16

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT
PHÒNG ĐÀO TẠO
DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ MÔN SOẠN THẢO VĂN BẢN
STT MÃ SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ
1 KT2A049 Nguyễn Thị Trang KT2A  
2 TCNH2D019 Nguyễn Thùy Linh TCNH2D  
3 32031006 Hoàng Thị Yến KT03A  
4 32031022 Nguyễn Thị Mai KT03A  
5 32031026 Nguyễn Thị Thu Hương KT03A  
6 32032039 Trần Tiến Trung KT03B  
7 32032046 Đặng Văn Ngọc KT03B  
8 32033001 Nguyễn Minh Huyền KT03C  
9 32021032 Ngô Xuân Khôi QTKD03A  
10 Họ và tên Nguyễn Đức Bình QTKD03A  
11 32022022 Nguyễn Thùy Linh QTKD03B  
12 32022027 Ngô Đăng Tùng QTKD03B  
13 32011036 Hoàng Thị Tuyết TCNH03A  
14 32011039 Hà Thị Kiều Trang TCNH03A  
15 32011043 Đặng Thị Ngọc Mai TCNH03A  
16 32012035 Phạm Thị Lý TCNH03B  
Ghi chú:
Toàn bộ sinh viên có tên trong danh sách trên phải đăng ký học lại tại Phòng đào
Hạn cuối đăng ký học lại ngày 16/04/2013    
Đây là lớp học vét môn Soạn thảo văn bản, Nhà trường sẽ không tổ chức bất kỳ
lớp học nào khác cho môn học này vì đã bị cắt bỏ trong chương trình đào tạo.
Nếu sinh viên không đăng ký học lại trong thời gian nêu trên sẽ không hoàn
thiện được điểm và không đủ điều kiện để cấp bằng tốt nghiệp.  
       
    PHÒNG ĐÀO TẠO

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký