linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Thông báo

Phòng đào tạo thông báo lịch học lại môn lý thuyết kiểm toán khóa 2

Thứ hai, 24 Tháng 6 2019 11:19

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 2 tháng 05 năm 2013

THÔNG BÁO

Lịch học lại môn lý thuyết kiểm toán khóa 2

 Phòng Đào tạo thông báo lịch học lại môn lý thuyết kiểm toán cho những sinh viên có nhu cầu học lại để kịp tốt nghiệp trong tháng 5 như sau:

-         Thời gian và địa điểm:

Thứ

Buổi

Ngày

Thời gian

Địa điểm

6

Chiều

3/5/13

13h00

P.305

3

Sáng

7/5/13

7h30

P.305

5

Chiều

9/5/13

13h00

P.305

6

Chiều

10/5/13

13h00

P.305

7

Chiều

11/5/13

13h00

P.305

3

Chiều

14/5/13

13h00

P.305

5

Chiều

16/5/13

13h00

P.305

6

Chiều

17/5/13

13h00

P.305

3

Sáng

21/5/13

7h30

P.305

 

-         Toàn bộ sinh viên khóa 2 còn nợ môn Lý thuyết kiểm toán phải đăng ký và nộp tiền học lại tại Phòng Đào tạo trước khi diễn ra lịch học trên.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký