linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Thông báo

Thông báo tổ chức lớp học lại môn Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Thứ ba, 16 Tháng 7 2019 00:29

  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT

(V/v Tổ chức lớp học lại môn KTSTVB)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07  tháng 5 năm 2014

THÔNG BÁO

 

            Thông báo kế hoạch tổ chức lớp học lại môn Kỹ thuật soạn thảo văn bản cho sinh viên các khóa:

1.      Thời gian học: 13h30 các buổi chiều thứ 3, 4, 5 (Từ 12-25/5/2014)

2.      Địa điểm: Phòng 304

3.      Thời hạn đăng ký: Từ 7/5/2014 – 10/5/2014

 

Đề nghị sinh viên nợ môn có nhu cầu học tập liên hệ với Phòng đào tạo để đăng ký đúng thời hạn.

                                    

 

 

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

( Đã ký)

 

 

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký