linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Chương trình đào tạo liên thông ngành Kế toán

PDF. In Email

Phòng đào tạo thông báo chương trình đào tạo liên thông chuyên ngành Kế toán như sau:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN LIÊN THÔNG

STT Tên học phần Liên thông khoa kế toán Ghi chú
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 6  
2 Tiếng anh 4 6  
3 Tiếng anh 5 6  
4 Tiếng anh 6 6  
5 Toán cao cấp  3  
6 Toán kinh tế 3  
7 Tin học nâng cao 6  
8 Quản trị học 3  
9 Phân tích hoạt động kinh doanh 3  
10 Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 6  
11 Kế toán quản trị  3  
12 Lý thuyết kiểm toán 6  
13 Tài chính doanh nghiệp 3  
14 Tài chính công 3  
15 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3  
16 Thực tập nghề nghiệp 6  
17 Thi tốt nghiệp môn 1 3  
18 Thi tốt nghiệp môn 2 3  
Tổng cộng 78  

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký