linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Lịch cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa 03 năm 2014

PDF. In Email

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT

  (V/v cấp chứng nhận tốt nghiệp )

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

Hà Nội, ngày 07  tháng 5  năm 2014

THÔNG BÁO

            Trường Cao đẳng Đại Việt thông báo lịch cấp phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên Khóa 3 và sinh viên lớp CD04-1A,B.

         Từ 8h30 – 10h30 ngày 12/5/2014     : Khoa Kế toán; Lớp CD04-1A,B

         Từ 8h30 – 9h30 ngày 13/5/2014       : Khoa Tài chính ngân hàng

         Từ 8h30 – 9h30 ngày 14/5/2014       : Khoa Quản trị kinh doanh

 

Ghi chú:

  1. Yêu cầu sinh viên kiểm tra thông tin trên giấy chứng nhận và nếu có sai sót thì phản hồi về Phòng đào tạo trước ngày 25/5/2014 để phục vụ làm Bằng tốt nghiệp. Sau ngày 25/5/2014 nếu sinh viên không có phản hồi gì thì coi như sinh viên đã đồng ý các thông tin trên GCN được sử dụng để in trên Bằng tốt nghiệp.
  2. Sinh viên khi đến nhận Giấy chứng nhận tạm thời mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư.

 

                                               

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký