linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2013-2014

PDF. In Email

Phòng đào tạo Trường Cao đẳng Đại Việt thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 như sau:

Khóa 04:

         Khoa Kế toán xem chi tiết tại đây

         Khoa Quản trị kinh doanh xem chi tiết tại đây

         Khoa Tài chính ngân hàng xem chi tiết tại đây

Khoa 05:

         Khoa Kế toán xem tại đây

         Khoa Quản trị kinh doanh xem tại đây

Hệ liên thông:

        Xem chi tiết tại đây

Lịch học tiếng Anh với giảng viên nước ngoài xem chi tiết tại đây

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký