linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Danh sách sinh viên khóa 2 học lại môn Giáo dục thể chất

PDF. In Email

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Phòng Đào tạo thông báo sẽ tổ chức lớp học lại môn Giáo dục thể chất cho những sinh viên khóa 2 và khóa 3 nợ môn để kịp ra trường.
Toàn bộ những sinh viên có nhu cầu học lại môn Giáo dục thể chất phải đăng ký tại Phòng Đào tạo trước ngày 05/09/2013.
Sau thời gian trên sinh viên phải học lại cùng với khóa 5 khi có lớp.
Lệ phí đăng ký học lại là 140.000đồng/1 ĐVHT.

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp Ghi chú
1 KT2A059 Dương Thị Xuân KT2A  
2 KT2B046 Nguyễn Thị Huyền Trang KT2B  
3 KT2C017 Trương Anh Hoàng KT2C  
4 TCNH2A046 Phạm Thị Thu TCNH2A  
5 TCNH2B004 Hoàng Cường TCNH2B  
6 TCNH2B006 Lê Minh Đạt TCNH2B  
7 TCNH2B008 Dư Hoàng Đức TCNH2B  
8 TCNH2B011 Hoàng Hải Dương TCNH2B  
9 TCNH2B018 Phạm Huy Hoàng TCNH2B  
10 TCNH2B040 Văn Đình Quang TCNH2B  
11 TCNH2B053 Nguyễn Thị Thùy TCNH2B  
12 TCNH2C022 Vũ Duy Khánh TCNH2C  
13 TCNH2D011 Vũ Văn Hiệp TCNH2D  
14 QTKD2A021 Đồng Xuân Huy QTKD2A  
15 032011008 Lê Đình Thắng TCNH03A  
16 TCNH2C012 Đỗ Trọng Hiếu TCNH03A  
17 032011002 Bùi Thị Chiều TCNH03A  
18 032011036 Hoàng Thị Tuyết TCNH03A  
19 032011058 Nguyễn Ngọc Hùng TCNH03A  
20 032011068 Phạm Đắc Sinh TCNH03A  
21 032034007 Nguyễn Thị Thu Trang TCNH03A  
22 TCNH2B044 Cao Việt Thắng TCNH03A  
23 TCNH2B057 Trần Quốc Trưởng TCNH03A  
24 TCNH2C013 Âu Thị Hồng TCNH03A  
25 TCNH2C043 Lã Thị Hương Trà TCNH03A  
26 TCNH2C053 Nguyễn Thị Kim Yến TCNH03A  
27 032012035 Phạm Thị Lý TCNH03B  
28 032012037 Tạ Thị Thùy Linh TCNH03B  
29 032012057 Bùi Thị Liên TCNH03B  
30 032031011 Lê Trung Anh KT03A  
31 KT2A055 Nguyễn Thùy Vân KT03A  
32 KT2B032 Chung Bảo Ngọc KT03A  
33 032033008 Hà Văn Thịnh KT03C  
34 032033022 Nguyễn Đăng Điệp KT03C  
35 032033024 Tống Xuân Hùng KT03C  
36 KT2D001 Chu Thị Phương Anh KT03C  
37 032034041 Nguyễn Quang Anh KT03D  
38 032021037 Nguyễn Anh Duy QTKD03A  
39 032031015 Nguyễn Văn Ninh QTKD03A  
40 032021013 Trần Quang Trường QTKD03A  
41 032031033 Trần Văn Sơn QTKD03A  
42 QTKD2B013 Trương Trọng Hà QTKD03A  
43 032021020 Lương Quốc Tuấn QTKD03B  
44 032021028 Nguyễn Văn Thành QTKD03B  

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký