linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Thông báo lịch thi lại của học kỳ 2 năm học 2012-2013

PDF. In Email

Lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2012 - 2013 như sau:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2012 – 2013


 

 

 

Stt

Lớp

Môn thi

Ngày

Thời gian

Phòng

1

KT03ABCD+TCNH03ABCD+QTKD03AB

Anh văn 6

12/08/2013

14h00

401

2

QTKD03AB

Quản trị sản xất và tác nghiệp

13/08/2013

9h00

401

3

TCNH03AB+CD04-1AB +TCNH04A+KTLT01A

Nguyên lý thống kê

13/08/2013

14h00

401

4

CD04-1AB

Nguyên lý kế toán

13/08/2013

14h00

401

5

KT03ABCD

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

13/08/2013

14h00

401

6

TCNH04A+QTKD04A+KT04AB+KTLT01A

Toán cao cấp

13/08/2013

14h00

401

7

QTKD03AB

Hành vi tổ chức

15/08/2013

9h00

401

8

KT04AB

Nguyên lý kế toán

15/08/2013

9h00

401

9

TCNH04A+CD04-1AB

Tin học đại cương

15/08/2013

9h00

PM

10

TCNH03AB

Nghiệp vụ ngân hàng trung ương

15/08/2013

14h00

401

11

KT03ABCD

Tài chính doanh nghiệp

15/08/2013

14h00

401

12

QTKD04A

Kinh tế vi mô

15/08/2013

14h00

401

13

QTKD03AB

Quản trị nguồn nhân lực

16/08/2013

14h00

401

14

TCNH03AB

Phân tích tài chính

16/08/2013

14h00

401

15

QTKD04A+KT04A

Giáo dục thể chất

16/08/2013

14h00

401

16

KT03ABCD

Kế toán tài chính doanh nghiệp 2

19/08/2013

9h00

401

17

TCNH04A+QTKD04A+KT04AB

Quản trị học

20/08/2013

13h00

401

18

TCNH04A+QTKD04A+KT04AB+CD04-1AB

Anh văn 2

20/08/2013

15h00

401

19

QTKD04A+KT04A

Lý thuyết tài chính tiền tệ

23/08/2013

14h00

401

 

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký