linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Thông báo lịch thi lại học kỳ 1 năm 2012-2013

PDF. In Email

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 1
PHÒNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2012-2013  
            Thực hiện từ 01/03-11/03/2013  
Thứ Ngày Buổi Giờ KHÓA 3   KHÓA 4
TCNH03AB KT03AB KT03CD QTKD03AB TCKT02A TCNH04A KT04AB CD04-1AB QTKD04A
6 01/03/2013 Sáng 9h30-11h00 Anh văn 5
P.303
Nguyên lý thống kê
P.303
Anh văn 5
P.303
Anh văn 5
P.303
         
2 04/03/2013 Chiều 13h30-15h00     Nguyên lý thống kê
P.302
Nguyên lý thống kê
P.302
Kỹ năng giao tiếp
P.302
Pháp luật đại cương
P.302
Pháp luật đại cương
P.302
Pháp luật đại cương
Kỹ năng giao tiếp
P.302
Pháp luật đại cương
P.302
3 05/03/2013 Sáng 9h30-11h00 Quản trị học
P.303
Quản trị học
P.303
    Kế toán HCSN
Thực hành kế toán
P.303
       
Chiều 13h30-15h00     Quản trị học
P.303
Quản trị học
P.303
Lý thuyết TCTT
Sử dụng NL TK&HQ
P.303
  Tin học đại cương
Phòng máy
Sử dụng NL TK&HQ
Anh 1
P.303
Tin học đại cương
Phòng máy
4 06/03/2013 Sáng 9h30-11h00 Tài chính tiền tệ
P.303
               
Chiều 13h30-15h00           Nguyên lý cơ bản
P303
Nguyên lý cơ bản
P303
Nguyên lý cơ bản
P303
Nguyên lý cơ bản
P303
5 07/03/2013 Sáng 9h30-11h00 Marketing căn bản
P.302
Marketing căn bản
P.302
             
Chiều 13h30-15h00     Marketing căn bản
P.402
Marketing căn bản
P.402
         
6 08/03/2013 Sáng 9h30-11h00 Toán kinh tế
P.301
Toán kinh tế
P.301
Toán kinh tế
P.301
Toán kinh tế
P.301
         
Chiều 13h30-15h00           Giáo dục thể chất
Hội trường
  Giáo dục thể chất
Hội trường
 
2 11/03/2013 Chiều 13h30-15h00           Tư tưởng HCM
P. 302
Tư tưởng HCM
P. 302
Tư tưởng HCM
P. 302
Tư tưởng HCM
P. 302

 

          Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2013
          TL. HIỆU TRƯỞNG
          TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký