linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 02

PDF. In Email

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO  ĐẲNG  ĐẠI VIỆT

Số:    /2012/TB- CĐĐV

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Hà nội, ngày 14 tháng 12 năm 2012

THÔNG BÁO

( V/v Điều chỉnh  kế hoạch thực tập, ôn và thi tốt nghiệp của sinh viên hệ cao đẳng chính quy và Trung cấp chuyên nghiệp Khóa 2)

 

Căn cứ vào kế hoạch số 110/2012/KH – CĐĐV ngày 01/11/2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt về việc thực tập tốt nghiệp, ôn và thi tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 2;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường;

Nhà trường thông báo điều chỉnh kế hoạch thực tập đối với sinh viên Khóa 2 như sau:

1. Thời gian thực tập đối với sinh viên hệ Cao đẳng chính quy và trung cấp chuyên nghiệp Khóa 2:

- Ngày 02/01/2013: Hướng dẫn thực tập, phân công giảng viên phụ trách và nhận giấy giới thiệu thực tập.

- Ngày 07/01/2013: Bắt đầu thực tập (Sinh viên hệ Trung cấp khóa 2 bắt đầu thực tập muộn hơn từ ngày 15/01/2013)

- Ngày 28/02/2013: Kết thúc thực tập

- Ngày 11/3/2013: Nộp báo cáo thực tập

- Ngày 13-14/3/2013: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp

- Ngày 18/3/2013: Các khoa nộp kết quả thực tập cho Phòng đào tạo

- Ngày 26/3- 04/4/2013: Thi tốt nghiệp

- Ngày 08/4/2013: Chấm thi tốt nghiệp tập trung tại trường

- Ngày 08/5/2013: Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp

Lưu ý: Các môn thi tốt nghiệp vẫn giữ nguyên như đã thông báo.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                  KT. HIỆU TRƯỞNG

                - Ban giám hiệu;                                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                - Các đơn vị;

                - Sinh viên K2CĐ và TCCN;                                                                             TS. Nguyễn Quốc Hoàn

                - Lưu: ĐT; Văn thư.

 

Sinh viên tải kế hoạch thực tập chi tiết tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký