linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Lịch học tiếng anh và danh sách lơp học tiếng anh giáo viên nước ngoài

PDF. In Email

Phòng đào tạo trường thông báo lịch học tiếng anh khóa 3 như sau:

Các em sinh viên tải về xem chi tiết tại đây.

Chú ý: Sinh viên xem lịch học của lớp mình theo từng Sheet của file Excel

Danh sách lớp học tiếng anh của giảng viên nước ngoài:

Sinh viên tải về xem chi tiết từng lớp tại đây

Chú ý: Danh sách mỗi lớp nằm trên mỗi Sheet của file Excel vậy sinh viên chọn Sheet lớp để biết mình ở lớp nào.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký