linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Kết quả học tập toàn khóa

PDF. In Email

Phòng đào tạo thông báo kết quả học tập toàn khóa của sinh viên các khóa 02 và 03 hệ cao đẳng chính quy và khóa 02 hệ trung cấp chuyên nghiệp như sau:

  • Khóa 02 hệ cao đẳng chính quy

Khoa Kế toán tải về tại đây

Khoa Quản trị kinh doanh tải về tại đây

Khoa Tài chính - Ngân hàng tải về tại đây

  • Khóa 03 hệ cao đẳng chính quy

 

Khoa Kế toán tải về tại đây

Khoa Quản trị kinh doanh tải về tại đây

Khoa Tài chính - Ngân hàng tải về tại đây

  • Khóa 02 hệ trung cấp chuyên nghiệp

Khoa kế toán tải về tại đây

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký