linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Thông báo lịch học Giáo dục quốc phòng học phần 2 khóa 04

PDF. In Email

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT         

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2012

 

                                                            

THÔNG BÁO

Lịch học Giáo dục quốc phòng học phần 2 Khóa 4

 

Để việc tổ chức và học môn Giáo dục quốc phòng thuận lợi và hiệu quả, Phòng Đào tạo thông báo về việc thay đổi lịch học và địa điểm học Giáo dục quốc phòng như sau:

Buổi

Thời gian

Lớp KT04

Lớp TCNH04A

Lớp QTKD04A

Lớp CD04-1A,B

Sáng

7h30-11h30

Phòng 305

Phòng 305

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

13h30-17h30

Nghỉ

Nghỉ

Phòng 305

Phòng 305

 

Sinh viên Khóa 2 và Khóa 3 học lại phải đăng ký học lại tại Phòng Đào tạo để đăng ký vào lớp học không bị trùng với lịch học chính và tham gia học đầy đủ các buổi học.

Lịch thi Giáo dục quốc phòng học phần 2:

Buổi

Thời gian

Lớp KT04

Lớp TCNH04A

Lớp QTKD04A

Lớp CD04-1A

Sinh viên học lại

Sáng

29/9/2012

8h00-9h30

Phòng 304

Phòng 303

Phòng 301

Phòng 302

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

DANH SÁCH BAN COI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ I NĂM 2012 - 2013

(Ban hành theo Quyết định số     /QĐ-CĐĐV ngày    tháng 9 năm 2012)

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Khánh Thu

Trưởng phòng Đào tạo

Trưởng ban

2

Đoàn Thị Liêm

Chuyên viên phòng đào tạo

Thư ký

3

Đoàn Thị Phương

Chuyên viên phòng đào tạo

Cán bộ coi thi

4

Đoàn Hải Đồng

Trưởng phòng  TC-HC

Cán bộ coi thi

5

Trần Thị Thu Huyền

Cán bộ Phòng CTSV

Cán bộ coi thi

6

Phùng Tiến Thành

Cán bộ Phòng TC-HC

Cán bộ coi thi

7

Đặng Thị Mai Hoa

Cán bộ Phòng TC-HC

Cán bộ coi thi

8

Lê Thị Tuyết

Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Cán bộ coi thi

9

Nguyễn Thị Hường

Cán bộ phòng kế toán

Cán bộ coi thi

10

Nguyễn Thị Thu Hoài

Cán bộ phòng kế toán

Cán bộ coi thi

11

Lê Minh Tiến

Trưởng Phòng Tuyển sinh

Cán bộ coi thi

12

Nguyễn Phạm Đềm

Cán bộ Phòng Tuyển sinh

Cán bộ coi thi

13

ThS. Trần Thị Ánh Hằng

Giảng viên khoa TCNH

Cán bộ coi thi

14

Phạm Phương Thảo

Giảng viên khoa TCNH

Cán bộ coi thi

15

Nguyễn Thị Thu Huyền

Giảng viên khoa Kế toán

Cán bộ coi thi

16

Lê Thuý Hà

Giảng viên khoa Kế toán

Cán bộ coi thi

17

Đào Thị Thu Hương

Giảng viên khoa Kế toán

Cán bộ coi thi

18

Phạm Thị Hạnh

Giảng viên khoa QTKD

Cán bộ coi thi

19

Lê Thị Thúy Dương

Giảng viên khoa QTKD

Cán bộ coi thi

20

Lê Thị Lan

Giảng viên khoa QTKD

Cán bộ coi thi

21

Dương Thị Oanh Thanh

Giảng viên khoa cơ bản

Cán bộ coi thi

22

Dương Chí Bằng

Giảng viên khoa cơ bản

Cán bộ coi thi

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký