linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Quy chế đào tạo Trường Cao đẳng Đại Việt

PDF. In Email

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT

 

Số:40/QĐ-ĐV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Hà nội, ngày  06 tháng 07 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định một số điểm về việc áp dụng Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng

của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Trường Cao đẳng Đại Việt

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT

 Căn cứ Quyết định số 816/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/2/2008 về việc thành lập Trường Cao đẳng Đại Việt

Xem chi tiết

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký