linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDF. In Email

Tên chương trình :  Kế toán

Trình độ đào tạo : Cao đẳng

Loại hình đào tạo : Chính quy

(Ban hành theo Quyết định số: 45/2011/ĐT-ĐV, ngày 05 tháng 08 năm 2011của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt.)

I.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân cao đẳng chuyên ngành kế toán có năng lực chuyên môn cao, có phẩm chất chính trị tốt, có nhận thức cao về đạo đức nghề nghiệp.

 Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức lý thuyết và thực tế về các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp kế toán, nhất là kế toán tài chính, kế toán quản trị, phân tích tài chính, thuế, kiểm toán.Ngoài ra, chương trình còn trang bị cho sinh viên những kiến thức kinh doanh cơ bản trong nền kinh tế thị trường trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay. Chương trình sẽ tạo dựng những nền tảng cho sự thành công và phát triển nghề nghiệp trong tương lai cho người học. Chương trình còn hướng đến khả năng tự nghiên cứu của sinh viên để người học có thể hành nghề một cách độc lập.

Cơ hội nghề nghiệp: Cử nhân Kế toán có thể làm công tác kế toán tài chính và kế toán quản trị ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp, làm chuyên gia phân tích tài chính tại các ngân hàng thương mại, làm việc tại cơ quan thuế và các tổ chức khác.

II. CẤU TRÚC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tổng thời gian thực hiện chương trình đào tạo: 3 năm, chia thành 6 học kỳ.

2. Khối lượng kiến thức toàn khoá:144đơn vị học trình(viết tắt là ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (3ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (135tiết- 9ĐVHT)

3. Quy trình đào tạo, thang điểm và điều kiện tốt nghiệp: thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

4. Nội dung chương trình:

STT Tên học phần ĐVHT đang áp dụng Ghi chú
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 6  
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3  
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3  
4 Pháp luật đại cương 3  
5 Tiếng anh 1 6  
6 Tiếng anh 2 6  
7 Tiếng anh 3 6  
8 Tiếng anh 4 6  
9 Tiếng anh 5 6  
10 Tiếng anh 6 6  
11 Toán cao cấp  3  
12 Tin học đại cương 6  
  Giáo dục thể chất 3 ĐVHT Không tính
  Giáo dục quốc phòng 135 tiết Không tính
13 Toán kinh tế 3  
14 Kinh tế vi mô 3  
15 Quản trị học 3  
16 Pháp luật Kinh tế 3  
17 Nguyên lý thống kê 3  
18 Lý thuyết tài chính – Tiền tệ 3  
19 Nguyên lý kế toán 3  
20 Tin học kế toán 6  
21 Kế toán quản trị  3  
22 Lý thuyết kiểm toán 3  
23 Kế toán thuế 3  
24 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 6  
25 Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 6  
26 Phân tích hoạt động kinh doanh 3  
27 Kế toán hành chính sự nghiệp 3  
28 Thực hành kế toán 6  
29 Tài chính doanh nghiệp 3  
30 Tài chính công 3  
31 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3  
32 Chuyên đề tốt nghiệp 9  
33 Thi tốt nghiệp môn 1 3  
34 Thi tốt nghiệp môn 2 3  
Tổng cộng 144  

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký