linh tây tower

 1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Nhân sự, chức năng nhiệm vụ

PDF. In Email

1. Nhân sự

 

 

Trưởng khoa

GS.TS. Cao Cự Bội

Danh sách cán bộ - giảng viên

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

01

 Trần Thị Ánh Hằng

Giảng viên

01227250070

02

 Nguyễn Thị Tuyết

Giảng viên

0974393587

03

 Phạm Phương Thảo

Giảng viên

0906079363

Địa chỉ: Tầng 2, Toàn nhà trường Cao đẳng Đại Việt, Lô 2BX3, khu đô thị mới Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04.62872316 máy lẻ 203

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Chức năng, nhiệm vụ

 

 • Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của  Trường;
 • Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;
 • Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính quản lý giảng viên, nhân viên thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
 • Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm Khoa học;
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và nhân viên thuộc Khoa.
 • Phối hợp với các Phòng chức năng của Trường thực hiện công tác quản lý sinh viên và đề xuất các biện pháp về việc khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên.
 • Quản lý kết quả học tập và xác nhận kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên thuộc Khoa và các môn học do Khoa đảm nhận.
 • Xây dựng kế hoạch mua sắm, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và công tác của Khoa; quản lý tài sản, trang thiết bị của Khoa.
 • Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với giảng viên, nhân viên và sinh viên; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Khoa.
 • Thực hiện các hoạt động hợp tác và đối ngoại của Khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.
 • Xây dựng kế hoạch, tổ chức các phong trào thi đua của Khoa; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, nhân viên và sinh viên theo quy định của Nhà nước và của Trường.
 • Thực hiện những nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên






Quên ký danh?
Đăng ký