linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Quy chế TNTN

PDF. In Email

CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I. Tên chính thức : CLB Thanh niên tình nguyện và xung kích.(Clubof volunteer youthandshock)\

      Cơ quan chủ quản: Đoàn trường Cao đẳng Đại Việt.

II. Mục tiêu hoạt động.

1. Mục tiêu:

CLB Thanh niên tình nguyện và xung kích là một tổ chức tình nguyện, tập hợp các sinh viên đang tham gia học tập tại trường Cao đẳng Đại Việt.

Các thành viên CLB Thanh niên tình nguyện và xung kích hoạt động với mục đích đóng góp công sức vào những hoạt động tình nguyện đem lại lợi ích cho cộng đồng, đồng thời chia sẻ, học hỏi lẫn nhau về các kĩ năng và kinh nghiệm trong học tập cũng như trong cuộc sống. CLB Thanh niên tình nguyện và xung kích luôn mở rộng với các bạn sinh viên tâm huyết tham gia hoạt động.

2. Định hướng hoạt động.

2.1.Tham gia các hoạt động, chương trình  tình nguyện như: tiếp sức mùa thi, phòng chống ma tuý, bảo vệ môi trường....

2.2.Tổ chức các chương trình sinh viên hoạt động sinh hoạt lành mạnh cho thành viên CLB Thanh niên tình nguyện và xung kích( văn hoá, văn nghệ, thể thao, học tập....).

2.3.Giúp đỡ những người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách...

3. Nguyên tắc hoạt động.

3.1.CLB thanh niên tình nguyện và xung kích hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, mọi quyết định của CLB không trái với định hướng hoạt động của Đoàn trường.

3.2.Thông tin liên lạc: Thống nhất, đầy đủ, khách quan, đảm bảo thông suốt từ trên xuống dưới, trả lời đầy đủ các thắc mắc của thành viên cũng như những cá nhân quan tâm.

3.3.CLB Thanh niên tình nguyện và xung kích có quyền trích 10% các khoản tài trợ để phục vụ cho hoạt động của CLB

CHƯƠNG 2: THÀNH VIÊN CLB THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN VÀ XUNG KÍCH

1. Điều kiện trở thành thành viên:

1.1.Tất cả các thành viên tham gia đạt kếtquả học tậploại khá trởlên ( tùy từng thời điểm ) và xếp loại hạnh kiểmloại khá trởlên, tham gia trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc.

1.2.Không có tư tưởng hoạt động tình nguyện vì chính trị, hoạt động chống phá, trái với pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

1.3.Không hút thuốc, uống rượu bia, sử dụng bất kì một chất kích thích có hại nào trong quá trình tham gia hoạt động tình nguyện.

1.4.Không được có những hành vi vô văn hóa ( nói tục, chửi bậy, chia rẽ bè phái, phân biệt..).

1.5.Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam trong quá trình tham gia hoạt động tình nguyện như: luật giao thông, Vệ sinh môi trường...)

1.6.Không có tư tưởng tư lợi, tình nguyện theo phong trào, chơi là chính trong hoạt động tình nguyện.

1.7.Chấp hành nghiêm chỉnh thời gian trong công tác hoạt động tình nguyện.

1.8.Không được phép xuyên tạc, nói quá, không đúng về hoạt động của CLB Thanh niên tình nguyện và xung kích trên bất kì phương diện tốt, xấu kể cả khi không trong thời gian tham gia hoạt động.

2. Quyền lợi của thành viên khi tham gia CLB Thanh niên tình nguyện và xung kích.

2.1.Được trở thành thành viên chính thức khi có mong muốn gắn kết và xây dựng CLB Thanh niên tình nguyện và xung kích;

2.2.Được tham gia đầy đủ các hoạt động tình nguyện của nhà trường;

2.3.Được nhân danh CLB thực hiện các nhiệm vụ do CLB Thanh niên tình nguyện và xung kích giao hoặc vì mục đích tốt đẹp;

2.4.Được học hỏi, giao lưu với sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng khác;

2.5.Được tham gia đóng góp và xây dựng kế hoạch phát triển cho CLB Thanh niên tình nguyện và xung kích;

2.6.Đượcnâng cao khả năng giao tiếptrong cuộcsống;

2.7.Được bình xét, khen thưởng khi tham gia tích cực và đạt kết quả tốt vào các đợt tổng kết hoạt động;

2.8.Có cơ hội học hỏi, tích lũy kiến thức từ các bạn xung quanh.

3. Nghĩa vụ của thành viên khi tham gia CLB Thanh niên tình nguyện và xung kích.

3.1.Các thành viên tham gia tuân thủ các quy định của nhà trường, Đoàn trường và của CLB;

3.2.Tôn trọng các thành viên khác trong CLB;

3.3.Có lòng nhiệthuyếttrong công việc;

3.4.Không gây xích mích nộibộ;

3.5.Có tinh thầntrách nhiệmcao, đềcao hợptác và tương trợgiưa các thành viên trong CLB;

3.6.Cư xử có văn hoá;

3.7.Thựchiệnđúng người, đúng việc;

3.8. Tôn trọng ý kiếncủa Ban chấphành, tuân thủ chỉ thịcấptrên;

3.9.Tham gia sinh hoạt đầyđủ, đúng giờ;

3.10. Tất cả các thành viên CLB Thanh niên tình nguyện và xung kích phải có nghĩa vụ xây dựng và phát triển ngày càng vững mạnh, hoạt động có hiệu quả và đi đúng mục đích đề ra;

3.11.Tất cảc các thành viên tham gia phải có sự cam kết về mọi hành vi, hoạt động của mình là chính đáng và hợp pháp;

3.12.Các thành viên chịu hoàn toàn trách nhiệmvềcác hành độngmang tính cá nhân không đượcsựđồngý của CLB Thanh niên tình nguyện và xung kích.

4. Các hình thức khen thưởng và kỷ luật.

4.1. Đánh giá (1 tháng 1 lần).

Việc đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

- Thái độ tham gia các hoạt động;

- Hiệu quả tham gia các hoạt động;

- Cư xử đối với những thành viên khác.

4.1.1.Đánh giá Ban Chủ nhiệm.

- Đối tượng đánh giá: Ban chấp hành Đoàn trường

4.1.2.Đánh giá các thành viên các Ban điều hành.

- Đối tượng đánh giá: Ban chủ nhiệm, các hội viên.

- Hình thức đánh giá: Chấm điểm 3 tiêu chí đánh giá trên trong mỗi hoạt động tham gia.

                     Tốt : 3 điểm.

          Trung bình: 2 điểm.

                    Kém: 1 điểm.

4.1.3.Đánh giá các thành viên chủ chốt.

- Đối tượng đánh giá: Ban chủ nhiệm.

- Hình thức đánh giá: Chấm điểm 3 tiêu chí đánh giá trên trong mỗi hoạt động tham gia.

                     Tốt : 3 điểm.

          Trung bình: 2 điểm.

                    Kém: 1 điểm.

4.1.4.Đánh giá hội viên.

- Đối tượng đánh giá: Ban chủ nhiệm

- Hình thức đánh giá: Chấm điểm 3 tiêu chí đánh giá trên trong mỗi hoạt động tham gia.

                     Tốt : 3 điểm.

          Trung bình: 2 điểm.

                    Kém: 1 điểm.

4.2. Khen thưởng.

4.2.1.Tuyên dương.

Hàng tháng, Ban chủ nhiệm tuyên dương trực tiếp trước toàn thể CLBthanh niên tình nguyện và xung kíchcũng như trên các phương tiện truyền thông của CLBđối với các trường hợp sau:

- Hội viên  và thành viên chủ chốt: Tham gia đầy đủ. nhiệt tình các hoạt động  được CLBthanh niên tình nguyện và xung kíchphân công trong tháng.

- Các cá nhân trong Ban chủ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4.2.2.Lên chức.

- Lên thành viên chủ chốt: Là hội viên đáp ứng tất các các điều kiện sau:

+ Tham gia CLBthanh niên tình nguyện và xung kíchtrong thời gian ít nhất 3 tháng.

+ Có tối thiểu 2 hoạt động được đánh giá tốt..

+ Trong 3 tháng liên tục có không quá 4 buổi không tham gia sinh hoạt.

- Lên Ban chủ nhiệm: Thành viên chủ chốt thoả mãn tất cảc các điều kiện sau:

+ Làm thành viên chủ chốt trong thời gian tối thiểu 6 tháng.

+ Trong 3 tháng liên tục làm thành viên chủ chốt có không quá 3 buổi không tham gia sinh hoạt.

+ Trong thời gian làm thành viên chủ chốt có ít nhất 3 hoạt động được đánh giá tốt.

+ Được sự đồng ý và tán thành của các thành viên trong Ban chủ nhiệm.

4.2.3.Cấp giấy chứng nhận.

- Đối với thành viên chủ chốt: đạt được 1 trong 2 điều kiện sau:

+ Tham gia tối thiểu 5 hoạt động được đánh giá tốt.

+ Làm thành viên chủ chốt trong thời gian tối thiểu 6 tháng.

- Đối với Ban chủ nhiệm: Hoàn thành tốt tối thiểu 1 nhiệm kỳ (1 năm) và được đánh giá tốt.

4.3. Kỉ luật.

4.3.1.Khiển trách, nhắc nhở.

Áp dụng đối với những thành viên có thái độ ( thái độ tham gia hoạt động, cách cư xử...) không tốt làm ảnh hưởng đến hoạt động của CLBthanh niên tình nguyện và xung kíchcũng như các thành viên khác.

4.3.2.Hạ chức.

- Hạ từ thành viên chủ chốt xuống hội viên trong các trường hợp sau:

+ Có hai hoạt động liên tiếp được đánh giá kém.

+ Ba lần liên tục không tham gia sinh hoạt cùng CLBthanh niên tình nguyện và xung kíchtheo sự phân công.

+ Có 3 hoạt động được đánh giá kém trong 3 tháng liên tiếp.

- Hạ từ thành viên Ban chủ nhiệm xuống thành viên chủ chốt trong các trường hợp sau:

+ Ba lần liên tục không tham gia sinh hoạt cùng CLBthanh niên tình nguyện và xung kíchtheo sự phân công.

+ Trong 6 tháng liên tiếp có 4 hoạt động được đánh giá kém.

- Hạ từ thành viên Ban chủ nhiệm xuống hội viên trong các trường hợp sau:

+ Bốn lần liên tục không tham gia sinh hoạt cùng CLBthanh niên tình nguyện và xung kíchtheo sự phân công.

+ Trong 6 tháng liên tiếp có 5 hoạt động được đánh giá kém.

4.3.3.Loại khỏi CLBthanh niên tình nguyện và xung kích.

Các thành viên sẽ bị loại khỏi CLBthanh niên tình nguyện và xung kích  trong các trường hợp sau :

- Cố tình gây mất mát, tổn thất cho các tài sản của CLBthanh niên tình nguyện và xung kích.

- Chia bè phái, gây mất đoàn kết trong nội bộ CLB.

- Cố tình phát ngôn không đúng sự thật về CLBthanh niên tình nguyện và xung kíchcũng như các thành viên khác làm ảnh hưởng đến hình ảnh của CLB

- Không tham gia sinh hoạt 6 lần liên tục không tham gia sinh hoạt cùng CLBthanh niên tình nguyện và xung kích

- Bị khiển trách 4 lần liên tiếp trong 1 hoạt động.

- Có hành vi vi phạm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của CLBthanh niên tình nguyện và xung kích

- Có tư tưởng hoạt động tình nguyện vì chính trị, hoạt động chống phá, trái với pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

 

CHƯƠNG III: HOẠT ĐỘNG CỦA CLB THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN VÀ XUNG KÍCH

I. Cơ cấu CLB Thanh niên tình nguyện và xung kích:

1. Số lượng thành viên chính thức: 60 thành viên

2. Ban chủ nhiệm:

2.1. Khái nim: Là ban lãnh đạo cao nhấtgồm9 thành viên : 1 Chủnhiệm, 1 phó chủnhiệmphụtrách tài chính, 1 ủy viên phụ trách hậu cần, 1 ủy viên phụ trách văn nghệ, 1 ủy viên phụ trách đối nội, 2 ủy viên phụ trách đối ngoại, 1 ủy viên phụ trách dự án kế hoạch, 1 ủy viên phụ trách truyền thông.

2.2. Nhiệm vụ

2.2.1.Có nhiệmvụbàn bạc, góp ý kiếnthốngnhấtvềnộidung củadựán, chương trình trướckhi thông báo cho các ban và thành viên CLB.

2.2.2.Điềuhành hoạtđộngcủaCLBThanh niêntìnhnguyện và xung kích theo  phương hướngvà tôn chỉđãđềra.

2.2.3.Chịutráchnhiệmquảnlý, điềuhành các hoạtđộngcủaCLBThanh niên tìnhnguyện và xung kích, kểcảvấnđềtài chính.

2.2.4.Xây dựngcác dựán dài hạnvà ngắnhạn.

2.2.5.Chịutrách nhiệmvềgây công quỹvà đại diệncho CLBThanh niên tìnhnguyện và xung kích.

2.2.6.Thành viên Ban chủnhiệmCLBthanh niên tình nguyện và xung kích làm việctựnguyện, không có thù  lao, tuy nhiên đượcphép đềbạthoàn trảcác khoảnchi phí gánh chịumộtcách hợplý trong việcchi dùng theo sựthoảthuậncho phép củaCLB.

2.3.Quynhnvà trách nhim.

2.3.1.Chủnhiệmchịutrách nhiệmchính trong việcquảnlý, điềuhành, giám sát các công việccủaBan chủnhiệm, các ban điềuhành và tậpthểCLB Thanh niên tìnhnguyện và xung kích.

2.3.2. Đại diệnCLBThanh niên tìnhnguyện và xung kích thựchiệnký kếtcác văn bản, hoá đơn.

2.3.3.Có thểnhậntheo tưcách CLBThanh niên tìnhnguyện và xung kích bấtkì khoảnđóng góp, quà tặng, trang thiếtbịnào cho CLB. Sau đó khoản này đượccông khai cho toàn thểthành viên trong các cuộchọpđịnh kỳ.

II. Hoạt động CLB Thanh niên tình nguyện và xung kích

A.  Đini.( 1 ủy viên chuyên trách).

1.HỗtrợBan Chủnhiệmquảnlý trong việcđiềuphốitoàn bộhoạtđộngcủaCLBThanh niên tìnhnguyện và xung kích, nhóm thành viên CLBThanh niên tìnhnguyện và xung kích.

2.Quảnlý, điềuphốitoàn bộnhân sựcủaCLBThanh niên tìnhnguyện và xung kích.

3.Tuyểnvà đào tạonguồnnhân lựctrẻ, tổchứccác chương trình cho thành viên trong CLBThanh niên tìnhnguyện và xung kích.

4.Nắmvững các thông tin cá nhân củacác thành viên.

B.Đốingoi.( 2 ủy viên chuyên trách).

1.Chứcnăng là phát ngôn củaCLBThanh niên tìnhnguyện và xung kích đối với các tổ chức bên ngoài.

2.Theo dõi và kếtnốitham gia ngoài CLBThanh niên tìnhnguyện và xung kích.

3.Tạonguồnnhân sựdựán, mốiquan hệngoạigiao, gây quỹ cho CLBThanh niên tìnhnguyện và xung kích.

4. Có trách nhiệmliên hệ, xin tài trợcủacác tổchứcdoanh nghiệp, các CLB khác.

C.Dán.( 1 ủy viên chuyên trách).

1.Chuyên trách viếtvà củngcốcác nộidung dựán, lên kế hoạchchương trình và dựtrù kinh phí cho Ban đốingoại và Ban chủ nhiệm.

2.Tổchứccác sựkiện, chương trình theo quyếtđịnh và định hướngcủaBan chủnhiệm.

3.Chủđộngsáng tạo đềbạtvớiBan chủnhiệmvềtổchứccác chương trình, sựkiệnquy mô củaCLBthanh niên tình nguyện và xung kích.

4.Có quyềnđiềuphốithành viên thựchiệndựán, chương trình theo sựđồngý củacác ban.

D.Truynthông( 1 ủy viên chuyên trách ).

1.Phụtrách truyềnthông và xây dựnghình ảnhcủaCLBthanh niên tình nguyện và xung kích.

2.Tạomốiquan hệvớicác tổchứccó liên quan, post và up các khung chương trình, kếhoạchlên các kênh thông tin trong và ngoài CLBthanh niên tình nguyện và xung kích.

3.Chịutrách nhiệmviết bài, sưu tậpảnh( trước và sau khi kếtthúc các chương trình, sựkiện...) rồiup lên Webside củanhà trường.

4.Thông báo trướccho các thành viên khi có cuộchọp.

5.Quảnlý phầnthông tin vềCLBthanh niên tình nguyện và xung kích tạiWebside củanhà trường.

E.Văn ngh.( 1 ủy viên chuyên trách)

1.Chịutrách nhiệmlên kếhoạch, tậpdượtcác chương trình, tiếtmụcvăn nghệ.

2.Phụtrách đưa các gameshowvào các sựkiện, chương trình.

F. Hucn.( 1 ủy viên chuyên trách )

1.Chịu trách nhiệmchuẩnbịcác vấnđềliên quan đếnhậucần: trang thiếtbịliên quan đếncác chương trình, kếhoạch....

2.Có trách nhiệmkiểmkê, cấtgiữ, bảoquảncác vậtdụng, trang thiếtbịcủaCLBthanh niên tình nguyện và xung kích.

 

 

 

 

 

 

TM. CLB TNTN& XK

ĐỘI TRƯỞNG

(ký ghi rõ họ tên)

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký