linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Quyết định thành lập CLB TNTN & XK

PDF. In Email

QUYẾT ĐỊNH

     Điều 1. Thành lập CLB “Thanh niên tình nguyện & Xung kích ” trực thuộc Đoàn trường tạm thời gồm: 69 đồng chí (có danh sách kèm theo). Đồng chí: Đào Mạnh Nam tạm thời giữ chức đội trưởng

     Điều 2. Thời gian thử thách là 90 ngày ( kể từ ngày thành lập ). Sau thời gian thử thách CLB “ Thanh niên tình nguyện & Xung kích “ sẽ rút lại còn 60 đồng chí

     Điều 3. Đội “Thanh niên tình nguyện & Xung kích” hoạt động theo Quy chế và chương trình, kế hoạch do Ban Thường vụ Đoàn trường quyết định.

     Điều 4. Văn Phòng Đoàn trường, Các tiểu ban, đơn vị trực thuộc Đoàn trường, và các đồng chí có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

 Nơi nhận:

 BÍ THƯ

 - Như điều 4;

 - Ban GH ( để báo cáo )

- Các Phòng, Ban, Khoa ( để phối hợp )

 - Lưu VP Đoàn

 

 

 

               Lê Minh Tiến

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký