linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDF. In Email

Tên chương trình :  Quản trị kinh doanh

Trình độ đào tạo : Cao đẳng

Loại hình đào tạo : Chính quy

(Ban hành theo Quyết định số: 45/2011/ĐT-ĐV, ngày 05 háng 08 năm 2011của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt.)

I.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân cao đẳngngành quản trị kinh doanhnắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, những kỹ năng chuyên sâu về các vấn đề trong quản trị kinh doanh; có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch, thiết kế và điều hành công ty hay một tổ chức; biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệpvừa và nhỏ. Khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế.

          Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này có khả năng tuyển chọn thông tin, phân tích, ra quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động khởi nghiệp, định hướng dài hạn cũng như các nghiệp vụ kinh doanh ngắn hạn trong các doanh nghiệp dịch vụ.

          Sinh viên ra trường có cơ hội đi làm tại các công ty, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn hoặc cũng có thể tự xây dựng một công việc kinh doanh riêng cho mình.

          Sinh viên ra trường có cơ hội được học tiếp trong thời gian ngắn để có thể hoàn thiện nâng cao kiến thức ngành quản trị kinh doanh của mình để có thể nhận được bằng đại học.

II. CẤU TRÚC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tổng thời gian thực hiện chương trình đào tạo: 3 năm, chia thành 6 học kỳ.

2. Khối lượng kiến thức toàn khoá:144đơn vị học trình(viết tắt là ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (3ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (135tiết-9ĐVHT)

3. Quy trình đào tạo, thang điểm và điều kiện tốt nghiệp: thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

4. Nội dung chương trình:

STT Tên học phần ĐVHT đang áp dụng Ghi chú
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 6  
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3  
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3  
4 Pháp luật đại cương 3  
5 Tiếng anh 1 6  
6 Tiếng anh 2 6  
7 Tiếng anh 3 6  
8 Tiếng anh 4 6  
9 Tiếng anh 5 6  
10 Tiếng anh 6 6  
11 Toán cao cấp  6  
12 Tin học đại cương 6  
  Giáo dục thể chất   3 ĐVHT
  Giáo dục quốc phòng   135 tiết
13 Kinh tế vi mô 3  
14 Quản trị học 3  
15 Pháp luật Kinh tế 3  
16 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 6  
17 Toán kinh tế 6  
18 Marketing căn bản 3  
19 Nguyên lý kế toán 3  
20 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 3  
21 Nguyên lý thống kê 3  
22 Hệ thống thông tin quản lý 3  
23 Quản trị chất lượng 6  
24 Quản trị sản xuất và tác nghiệp 6  
25 Quản trị doanh nghiệp 6  
26 Quản trị chiến lược 3  
27 Quản trị dự án 3  
28 Quản trị nguồn nhân lực 3  
29 Quản trị tài chính doanh nghiệp 3  
30 Chuyên đề tốt nghiệp 9  
31 Thi tốt nghiệp môn 1: Quản trị nguồn nhân lực 3  
32 Thi tốt nghiệp môn 2: Quản trị chiến lược 3  
 Tổng 144  Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký