linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDF. In Email

Tên chương trình : Tài chính Ngân hàng

Trình độ đào tạo : Cao đẳng

Loại hình đào tạo : Chính quy

(Ban hành theo Quyết định số: 45/2011/ĐT-ĐV, ngày 05 tháng 08 năm 2011của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt.)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Tài chính – Ngân hàng có năng lực chuyên môn cao, có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp.

Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nhất là những kiến thức về quản trị và nghiệp vụ ngân hàng, giúp cho sinh viên có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách, quản trị và thực hành các nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực ngân hàng. Ngoài ra, chương trình còn trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, về hoạt động kinh doanh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, tạo dựng nền tảng cho sự thành công và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc chuyên môn ở các ngân hàng, các công tytài chính, công ty chứng khoán, các viện nghiên cứu kinh tế, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ chức và các cơ quan hành chính sự nghiệp. Đối với sinh viên ra trường mong muốn nâng cao trình độ có thể đăng ký dự thi vào các khóa học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học.

II. CẤU TRÚC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tổng thời gian thực hiện chương trình đào tạo: 3 năm, chia thành 6 học kỳ.

2. Khối lượng kiến thức toàn khoá:148đơn vị học trình(viết tắt là ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (3ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (135tiết– 9 ĐVHT)

3. Quy trình đào tạo, thang điểm và điều kiện tốt nghiệp: thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

4. Nội dung chương trình:

STT Tên học phần ĐVHT  Ghi chú
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 6  
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3  
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3  
4 Pháp luật đại cương 3  
5 Tiếng anh 1 6  
6 Tiếng anh 2 6  
7 Tiếng anh 3 6  
8 Tiếng anh 4 6  
9 Tiếng anh 5 6  
10 Tiếng anh 6 6  
11 Toán cao cấp  3  
12 Tin học đại cương 6  
  Giáo dục thể chất   3 ĐVHT
  Giáo dục quốc phòng   135 tiết
13 Toán kinh tế 4  
14 Kinh tế vi mô 3  
15 Quản trị học 3  
16 Marketing căn bản 3  
17 Pháp luật Kinh tế 3  
18 Nguyên lý thống kê 3  
19 Nguyên lý kế toán 3  
20 Lý thuyết Tài chính Tiền tệ  6  
21 Tài chính doanh nghiệp 6  
22 Tài chính quốc tế 3  
23 Thị trường chứng khoán 6  
24 Thẩm định tài chính dự án 3  
25 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại  6  
26 Nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương 3  
27 Kế toán ngân hàng 6  
28 Kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại  3  
29 Toán tài chính 3  
30 Tài chính công 3  
31 Phân tích tài chính 3  
32 Chuyên đề tốt nghiệp 9  
33 Thi tốt nghiệp môn 1 3  
34 Thi tốt nghiệp môn 2 3  
Tổng cộng 148  Tin mới hơn:

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký