linh tây tower

 1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Nhân sự, chức năng nhiệm vụ

PDF. In Email

1. Nhân sự

 

 

 

Trưởng khoa

TS. Bùi Ngọc Cường

 

 

 

Trưởng bộ môn Toán - Tin

PGS.TS. Đặng Đức Kim

 

 

Trưởng bộ môn Lý luận chính trị

TS. Nguyễn Thị Hòa Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng bộ môn GDTC&QP

GVC. Nguyễn Thế Xuân

Danh sách cán bộ, giảng viên

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

1

 Trần Minh Chính

   Giáo vụ khoa

0984744850

2

 Dương Thị Oanh Thanh

   Giảng viên lý luận chính trị

0984656414

3

 Dương Chí Bằng

   Giảng viên môn tin học

0936638123

4

 Bùi Đức Sơn

   Giảng viên môn ngoại ngữ

0912567871

5

 Lương Thị Hương Giang

   Giảng viên môn ngoại ngữ

0977774644

6

 Phạm Văn Nghiệp

   Giảng viên môn giáo dục thể chất

0976383709

7

 Đỗ Thị Phương Thảo

   Giảng viên môn giáo dục thể chất

0935153525

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà trường Cao đẳng Đại Việt, Lô 2BX3, khu đô thị mới Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04.62872316 máy lẻ 201

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Chức năng, nhiệm vụ

a. Chức năng nhiệm vụ của khoa

 • Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của  Trường;
 • Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;
 • Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính quản lý giảng viên, nhân viên thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
 • Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm Khoa học;
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và nhân viên thuộc Khoa.
 • Phối hợp với các Phòng chức năng của Trường thực hiện công tác quản lý sinh viên và đề xuất các biện pháp về việc khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên.
 • Quản lý kết quả học tập và xác nhận kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên thuộc Khoa và các môn học do Khoa đảm nhận.
 • Xây dựng kế hoạch mua sắm, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và công tác của Khoa; quản lý tài sản, trang thiết bị của Khoa.
 • Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với giảng viên, nhân viên và sinh viên; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Khoa.
 • Thực hiện các hoạt động hợp tác và đối ngoại của Khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.
 • Xây dựng kế hoạch, tổ chức các phong trào thi đua của Khoa; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, nhân viên và sinh viên theo quy định của Nhà nước và của Trường.
 • Thực hiện những nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

b. Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn

 • Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học trong Chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của Khoa;
 • Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy liên quan đến ngành, chuyên ngành đào tạo được Khoa và Trường giao;
 • Triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập, hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị theo sự phân công của Trường và của Khoa;
 • Đề xuất với Trưởng khoa những quan điểm, định hướng phát triển về nội dung, chương trình môn học, một số môn học thuộc bộ môn, chuyên ngành đào tạo và các hướng nghiên cứu khoa học của bộ môn.
 • Cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.
 • Tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học, cung ứng các dịch vụ khoa học theo kế hoạch của Khoa và Trường giao; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với đời sống xã hội.
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học của bộ môn, tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thuộc chuyên ngành.
 • Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của bộ môn.

3. Hình ảnh hoạt động

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký