Tuyển sinh lớp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch

Chứng chỉ Nghiệp vụ Điều hành Du lịch là một trong những điều kiện bắt buộc phải có đối với lãnh đạo các doanh nghiệp có bằng cấp chưa phù hợp theo thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL. Và trường Cao đẳng Đại Việt  là 1 trong những cơ sở đào tạo trên cả nước được ủy quyền đào tạo, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Điều hành Du lịch. Hãy đến với Cao đẳng Đại Việt để được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp.

 1. Thời gian thi: 11/08, 18/08, 15/09, 29/09/2019
 2. Địa điểm: Tại phòng thực hành lữ hành, Trường Cao đẳng Đại Việt, Lô 2B-X3, Khu đô thị Mỹ Đình (Ngõ 44, Nguyễn Cơ Thạch) Mỹ Đình, HN
 3. Hồ sơ gồm:
  • Đơn đăng ký bồi dưỡng kiến thức và thi (theo mẫu)
  • 02 ảnh 3×4 nền xanh;
  • Bằng cấp cao nhất (Công chứng)
  • Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu (công chứng).
 4. Hình thức đăng ký:
  • Đăng ký qua email: daiviet@gmail.com
  • Đăng ký qua facebook: Trường Cao đẳng Đại Việt
  • Đăng ký tại Vp Khoa du lịch
  • Đăng ký qua số hotline: 0962288486
 5. Kinh phí: 2.0 triệu/học viên. Chuyển khoản kinh phí qua tài khoản chỉ định:

Chủ tài khoản: Trường Cao đẳng Đại Việt

Số tài khoản: 22210000620955 Ngân hàng: BIDV Thanh Xuân

Nội dung: Tên học viên + CCNVHD [+ ngày thi]

Ngành kế toán

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Loại hình đào tạo: Chính quy

( Ban hành theo Quyết định số: 45/2011/ ĐT-ĐV,  ngày 05 tháng 08 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt)

 • Tổng thời gian thực hiện chương trình đào tạo: 3 năm, chia thành 6 học kỳ.
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa: 144 đơn vị học trình (viết tắt ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (3 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (135 tiết – 9 ĐVHT)
 • Nội dung chương trình:
STT Tên học phần ĐVHT Ghi chú
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 6
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
4 Pháp luật đại cương 3
5 Tiếng anh 1 6
6 Tiếng anh 2 6
7 Tiếng anh 3 6
8 Tiếng anh 4 6
9 Tiếng anh 5 6
10 Tiếng anh 6 6
11 Toán cao cấp 3
12 Tin học đại cương 6
Giáo dục thể chất
Giáo dục quốc phòng
13 Toán kinh tế 3
14 Kinh tế vi mô 3
15 Quản trị học 3
16 Tin học kế toán 6
17 Pháp luật Kinh tế 3
18 Nguyên lý thống kê 3
19 Nguyên lý kế toán 3
20 Lý thuyết Tài chính Tiền tệ 3
21 Kế toán quản trị 3
22 Lý thuyết kiểm toán 3
23 Kế toán thuế 3
24 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 6
25 Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 6
26 Phân tích hoạt động kinh doanh 3
27 Kế toán hành chính sự nghiệp 3
28 Thực hành kế toán 6
29 Tài chính doanh nghiệp 3
30 Tài chính công 3
31 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3
32 Chuyên đề tốt nghiệp 9
33 Thi tốt nghiệp môn 1 3
34 Thi tốt nghiệp môn 2 3
  Tổng cộng 144

Ngành Quản trị Kinh Doanh

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Loại hình đào tạo: Chính quy

( Ban hành theo Quyết định số: 45/2011/ ĐT-ĐV,  ngày 05 tháng 08 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt)

 • Tổng thời gian thực hiện chương trình đào tạo: 3 năm, chia thành 6 học kỳ.
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa: 144 đơn vị học trình (viết tắt ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (3 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (135 tiết – 9 ĐVHT)
 • Nội dung chương trình:
STT Tên học phần ĐVHT Ghi chú
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 6  
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3  
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3  
4 Pháp luật đại cương 3  
5 Tiếng anh 1 6  
6 Tiếng anh 2 6  
7 Tiếng anh 3 6  
8 Tiếng anh 4 6  
9 Tiếng anh 5 6  
10 Tiếng anh 6 6  
11 Toán cao cấp 6  
12 Tin học đại cương 6  
  Giáo dục thể chất    
  Giáo dục quốc phòng    
13 Toán kinh tế 6  
14 Kinh tế vi mô 3  
15 Quản trị học 3  
16 Marketing căn bản 3  
17 Pháp luật Kinh tế 3  
18 Nguyên lý thống kê 3  
19 Nguyên lý kế toán 3  
20 Lý thuyết Tài chính Tiền tệ 3  
21 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 6  
22 Hệ thống thông tin quản lý 3  
23 Quản trị chất lượng 6  
24 Quản trị sản xuất và tác nghiệp 6  
25 Quản trị doanh nghiệp 6  
26 Quản trị chiến lược 3  
27 Quản trị dự án 3  
28 Quản trị nguồn nhân lực 3  
29 Quản trị tài chính doanh nghiệp 3  
30 Chuyên đề tốt nghiệp 9  
31 Thi tốt nghiệp môn 1: Quản trị nguồn nhân lực 3  
32 Thi tốt nghiệp môn 2: Quản trị chiến lược 3  
  Tổng cộng 144

Ngành Tài chính – Ngân Hàng

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Loại hình đào tạo: Chính quy

( Ban hành theo Quyết định số: 45/2011/ ĐT-ĐV,  ngày 05 tháng 08 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt)

 • Tổng thời gian thực hiện chương trình đào tạo: 3 năm, chia thành 6 học kỳ.
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa: 148 đơn vị học trình (viết tắt ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (3 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (135 tiết – 9 ĐVHT)
 • Nội dung chương trình:
STT Tên học phần ĐVHT Ghi chú
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 6  
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3  
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3  
4 Pháp luật đại cương 3  
5 Tiếng anh 1 6  
6 Tiếng anh 2 6  
7 Tiếng anh 3 6  
8 Tiếng anh 4 6  
9 Tiếng anh 5 6  
10 Tiếng anh 6 6  
11 Toán cao cấp 3  
12 Tin học đại cương 6  
  Giáo dục thể chất    
  Giáo dục quốc phòng    
13 Toán kinh tế 4  
14 Kinh tế vi mô 3  
15 Quản trị học 3  
16 Marketing căn bản 3  
17 Pháp luật Kinh tế 3  
18 Nguyên lý thống kê 3  
19 Nguyên lý kế toán 3  
20 Lý thuyết Tài chính Tiền tệ 6  
21 Tài chính doanh nghiệp 6  
22 Tài chính quốc tế 3  
23 Thị trường chứng khoán 6  
24 Thẩm định tài chính dự án 3  
25 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 6  
26 Nghiệp vụ Ngân hàng Tw 3  
27 Kế toán ngân hàng 6  
28 Kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại 3  
29 Toán tài chính 3  
30 Tài chính công 3  
31 Phân tích tài chính 3  
32 Chuyên đề tốt nghiệp 9  
33 Thi tốt nghiệp môn 1 3  
34 Thi tốt nghiệp môn 2 3  
  Tổng cộng 148

Chuyên viên Kiểm soát hồ sơ

Thông tin công ty

100 người
Khu Du lịch Bái Tử Long, Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

Thông tin tuyển dụng

Chuyên viên Kiểm soát hồ sơ
Xây dựng
, Kế toán / Kiểm toán
, Luật / Pháp lý
Chuyên viên Kiểm soát hồ sơ
Kiểm soát hồ sơ thanh quyết toán, hồ sơ pháp lý, chất lượng gói thầu

Lên danh mục, lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình

Tham gia phối hợp cùng Ban Kinh tế tập đoàn lập hồ sơ mời chào giá, đánh giá hồ sơ chào giá các gói thầu

Thực hiện công tác theo dõi và quản lý hợp đồng xây dựng, hợp đồng tư vấn..

Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành Kinh tế xây dựng, Xây dựng dân dụng hoặc các chuyên nghành khác có liên quan.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án, kiểm soát hồ sơ thanh quyết toán, hồ sơ hoàn thành công trinh

Kiến thức : am hiểu về pháp luật xây dựng (Luật và các văn bản dưới Luật…)

Sử dụng thành thạo máy vi tính (Cad, Office…)

Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc;

Làm việc trong một môi trường ổn định, chuyên nghiệp, thân thiện, nhân văn, cơ hội được làm quen với công việc thực tế; được đào tạo các kỹ năng mềm khác.

Hưởng một số chính sách phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát, sinh nhật, các ngày Lễ/ Tết theo quy định của Nhà nước.

Nghỉ ngày Chủ Nhật, ngày lễ tết và nghỉ phép theo quy định của công ty.

Có thể phải làm thêm giờ (các chế độ liên quan đến làm thêm giờ theo quy định của Luật lao động).

Không yêu cầu
Chuyên viên
Hành chính
Trên 5 năm
2
Quảng Ninh
Thỏa thuận
31/12/2019

Thông tin liên hệ

Ms. Hương
Email: hahuong2912@gmail.com
0912823375
0798291287

Kỹ sư Hạ tầng đô thị

Thông tin công ty

100 người
Tầng 3, tháp CEO, lô HH2-1, Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
www.ceogroup.com.vn

Thông tin tuyển dụng

Kỹ sư Hạ tầng đô thị
Xây dựng
, Khác
, Kiến trúc
Kỹ sư Hạ tầng đô thị
– Lập hồ sơ Quy Hoạch, Thiết kế cơ sở, Thiết kế thi công các công việc

– Thiết kế, tính toán đường Giao thông

– Thiết kế, tính toán San nền

– Thiết kế, tính toán thủy lực, mạng thoát nước mưa

– Có từ 3-5 năm kinh nghiệm (ưu tiên có chứng chỉ hành nghề)

– Thành thạo Auto Cad và các phần mền chuyên ngành hiện hành (Nova-Hs)

– Kỹ năng làm việc nhóm, hoặc độc lập theo công trình được giao

– Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và trẻ trung;

– Thu nhập hấp dẫn và tạo mọi điều kiện để phát triển cá nhân;

– Được tham gia các loại BHXH, BHYT, BHTN;

– Hưởng một số chính sách phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát, sinh nhật, các ngày Lễ/ Tết theo quy định của Nhà nước

Không yêu cầu
Kỹ sư
Hành chính
3 năm
1
Hà Nội
Thỏa thuận
31/07/2019

Thông tin liên hệ

Ms. Đinh Thị Thanh Nga – Bộ phận Nhân sự
Email: ngadtt@ceogroup.com.vn
024 73026669
0977 010 690